Wezwanie na 100% akcji Sygnity ogłoszone przez Asseco Poland nie było konsultowane z zarządem przejmowanej firmy, a proponowana cena jest za niska - wynika z oświadczenia Sygnity.

"W opinii zarządu Sygnity, ogłoszenie wezwania przez spółkę Asseco, które nie było uzgadniane z zarządem spółki, pokazuje, że pozycja rynkowa firmy wzrasta, a obrana półtora roku temu strategia rozwoju Sygnity była właściwa" - czytamy w oświadczeniu zarządu Sygnity.

Proponowana cena za niska

Sygnity zwraca jednocześnie uwagę, że akcjonariusze spółki, którzy skomentowali publicznie fakt wezwania uważają, że cena za akcje zaproponowana w wezwaniu jest zbyt niska i nie odpowiada obecnej wartości Sygnity oraz nie uwzględnia jej planów związanych z rozwojem. Zarząd Sygnity, zgodnie z przepisami, opublikuje szczegółowe stanowisko.

Przedstawiciele Asseco Poland deklarują, że nie widzą podstaw do podwyższania zaproponowanej ceny, która wynosi 21,0 zł na akcję.

Asseco podało, że zaproponowana cena zawiera premię w wysokości 22% biorąc pod uwagę średnią ważoną cenę rynkową z 3 miesięcy, w przypadku 6 miesięcy bonus wynosi 18%. Dodatkowo wskaźnik P/E Sygnity wynosi 29,8 bazując na ogłoszonych niedawno przez spółkę wynikach za cztery kwartały 2011 roku.

Cena akcji Sygnity wzrosła po wezwaniu o ponad 11 proc. do 22,80 zł

Około godziny 15:40 kurs akcji Sygnity wynosił 22,80 zł po wzroście o 11,44%. Wezwanie ogłoszono przy kursie na poziomie 20,49 zł.

"Po zakończonej sukcesem restrukturyzacji, Grupa Sygnity po raz pierwszy od 5 lat zanotowała w roku kalendarzowym zysk netto. Zarząd regularnie komunikuje swoje oczekiwania i plany, potwierdził także prognozę wyników finansowych (przychody 650-700 mln zł w roku 2012, rentowność EBIT 5-7% w roku 2012).

Akcjonariusze mają bieżącą wiedzę na temat sytuacji finansowej i operacyjnej spółki, a także jej perspektyw" - zwraca uwagę zarząd Sygnity w dzisiejszym oświadczeniu.

"Zdaniem zarządu zainteresowanie ze strony potencjalnego inwestora strategicznego wynika m.in. z silnej pozycji spółki na rynku, w tym w szczególności w sektorach bankowym, publicznym i utilities a także z faktu, iż Grupa Sygnity aktywnie wchodzi na nowe rynki: m.in. podpisała w październiku 2011 umowę partnerską z Huawei na sprzedaż wspólnych rozwiązań w 16 krajach europejskich, a w styczniu br. wprowadziła na rynek dedykowaną ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw pod marką Quatra" - czytamy dalej.

W całym 2011 roku spółka Sygnity miała 8,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 42,78 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 566,02 mln zł wobec 524,02 mln zł. W I-III kw. 2011 roku grupa Asseco Poland miała 290,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 315,20 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 3523,40 mln zł wobec 2191,80 mln zł. Spółka nie podała jeszcze wyników za IV kwartał.