Kredyt Bank miał 327,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 185,94 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1150,10 mln zł wobec 1127,77 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 314,92 mln zł wobec 329,87 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł właśnie 327,24 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku bank miał 310,32 mln zł zysku netto wobec 111,24 mln zł zysku rok wcześniej.