Agencja podtrzymała krótkoterminowy rating banku na poziomie 'A-2', rating stand-alone (ocena samodzielna) na poziomie bbb+.

S&P podwyższył perspektywę ratingów z negatywnej do stabilnej.

Narastająco w I-III kw. 2011 roku bank miał 2093,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1851,60 mln zł zysku rok wcześniej.