Wynik odsetkowy grupy wyniósł 3790 mln euro wobec 3884 mln euro rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 1997 mln euro wobec 2118 mln euro w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zysk netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej bez uwzględnienia efektu alokacji ceny nabycia (PPA) w I kw. 2012 roku wyniósł 1031 mln euro zysku netto wobec 825 mln euro zysku rok wcześniej.