Polskie Górnictwo Naf­to­we i Ga­zow­nic­two przygotowało programu uwolnienia cen gazu dla odbiorców instytucjonalnych w Polsce, który zostanie przekazany do konsultacji społecznych, poinformowała spółka w komunikacie.Według przygotowywanych przez spółkę prognoz, po liberalizacji rynku ceny w Polsce będą zrównywać się z tymi, jakie obowiązują w Czechach czy Niemczech.

„W następnych dwóch tygodniach spółka liczy na uwagi z rynku, dotyczące założeń projektu" – czytamy w komunikacie.

Projekt oparty o strategie rządowe

PGNiG podało, że projekt Programu Uwolnienia Gazu został przygotowany m.in. w oparciu o rekomendacje prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki dla programu uwalniania gazu ziemnego w Polsce z dnia 15 listopada 2011 roku oraz w oparciu o projekt Mapy drogowej uwolnienia cen gazu ziemnego z dnia 22 grudnia 2011 roku.

PGNiG myśli o konkurencyjnej ofercie dla swoich klientów instytucjonalnych

„Celem Programu jest doprowadzenie do sytuacji rynkowej, która umożliwi uwolnienie cen gazu dla odbiorców instytucjonalnych" – czytamy dalej. PGNiG już wcześniej sygnalizowało, że liczy się z możliwością istotnych zmian na rynku gazu w Polsce po jego liberalizacji - spółka bierze pod uwagę taki scenariusz przygotowując konkurencyjną i elastyczną ofertę dla swoich klientów, która pomoże ich zatrzymać.

Według przygotowywanych przez spółkę prognoz, po liberalizacji rynku ceny w Polsce będą zrównywać się z tymi, jakie obowiązują w Czechach czy Niemczech. „Szacuje się, że wyznacznikiem cen dla Polski będzie rynek niemiecki" – głosi komunikat.

PGNiG zaznacza, że chce też handlować gazem na europejskim rynku i tym samym zrekompensować utratę części rynku krajowego. Obecnie PGNiG oczekuje na zatwierdzenie taryfy przez prezesa URE.