„Zdajemy sobie sprawę, że liczba banków, które będą mogły wypłacić dywidendę, jest ograniczona. Są jednak przykłady, że będzie to możliwe. Nie szukając daleko – w kondycji, która umożliwi wypłatę dywidendy są największe na naszym rynku banki: PKO BP i Pekao. 

PKO BP spełnia wszelkie warunki, Pekao ma jedno ograniczenie

Pierwszy spełnia w zasadzie wszystkie wymogi. W przypadku drugiego jedynym ograniczeniem był niedobór kapitału dominującego akcjonariusza – UniCredit. Ale widzimy, że UniCredit już przeprowadził dokapitalizowanie w oparciu o nowo pozyskany kapitał" – powiedział Kwaśniak cytowany przez „Parkiet".

Pod koniec ub.r. KNF zarekomendowała bankom, aby z powodu rozchwianej sytuacji na rynkach finansowych nie wypłacały dywidendy i przeznaczały wypracowany zysk na wzmocnienie swojej bazy kapitałowej.