Zarząd Spółki wierzy, że M-21 poszerzy nową strefę gazu, odkrytą podczas realizacji odwiertu M-19. Prace mają potrwać ok. 45 dni.

To już drugi odwiert Makiejewskoje-21

Głębokość docelowa odwiertu („TD”) ma wynieść 2.200 metrów. Zgodnie z harmonogramem prace będą prowadzone przez ok. 45 dni.

„Odwiert M-21 to bardzo obiecujący projekt, o dużym potencjale wydobywczym. To kolejny bardzo obiecujący odwiert na polu Makiejewskoje, którego powodzenie może przełożyć się na wyraźne zwiększenie produkcji KOV na Ukrainie” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

M-21 to drugi odwiert KOV na polu Makiejewskoje. Jego lokalizację umożliwiły badania sejsmiczne 3D realizowane w pierwszej połowie 2011 r. na obszarze ok. 180 km² na polach Olgowskoje i Makiejewskoje. Wskazały one także na możliwość poszerzenia nowej strefy gazu odkrytej przy realizacji odwiertu M-19.

Produkcja KOV na Ukrainie wynosi niemal pół miliona metrów sześciennych gazu dziennie

M-19 był pierwszym wykonanym przez KOV po przejęciu ukraińskiej spółki KUB-Gas w czerwcu 2010 roku. Prace przy odwiercie rozpoczęto w sierpniu 2010 roku, a w lipcu 2011 roku z powodzeniem uruchomiono produkcję gazu na poziomie ponad 155,7 tys. metrów sześciennych dziennie (5,5 MMcf/d), co spowodowało 70 proc. wzrost produkcji KOV na Ukrainie. Bieżąca produkcja z tego odwiertu wynosi ok. 147,2 tys. metrów sześciennych dziennie (5,2 „MMcf/d”), a cała produkcja KOV na Ukrainie wynosi niemal pół miliona metrów sześciennych gazu dziennie. W II półroczu 2011 roku z samego odwiertu M-19 wydobyto łącznie 26,9 mln metrów sześciennych gazu.