Inflacja roczna bieżąca, czyli wskaźnik CPI rok do roku sprzed dwóch miesięcy, który był dostępny ankietowanym w momencie przeprowadzania wywiadu ankietowego, wynosiła 4,8 proc.

"Najnowszy komunikat, z 31 stycznia, informuje, że choć średnia oczekiwana stopa inflacji zwiększyła się z 4,8 proc. w grudniu do 5,2 proc. w styczniu, to zarazem lekko poprawiła się struktura oczekiwań inflacyjnych" - zwraca uwagę NBP w komentarzu do styczniowych danych.

"Odsetek osób zakładających, że w najbliższych 12 miesiącach ceny będą rosły szybciej niż dotychczas, zmniejszył się z 31,4 proc. w grudniu do 31,0 proc. w styczniu. Wyraźniej tę poprawę widać we wzroście z 12 do 15 proc. odsetka osób sądzących, że ceny będą rosły wolniej. Największa grupa, 43,5 proc., uważa, że tempo wzrostu cen pozostanie na dotychczasowym poziomie (poprzednio 44,6 proc.)" - dodano.