"Wykorzystując dobre nastroje rynkowe sfinansowaliśmy po styczniu 1/3 całorocznych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Byliśmy aktywni zarówno na rynku złotego, jak i euro oraz dolara amerykańskiego" - poinformował Marczak.

Dodał, że poziom rezerw środków złotowych i walutowych po styczniu br. wyniesie łącznie ok. 31 mld zł.

Komentując plan podaży długu na luty br. Marczak przypomniał, że MF na trzech standardowych przetargach sprzedaży zaoferuje podstawowe obligacje benchmarkowe: 2-, 5- i 10-letnie raz nową serię obligacji zmiennoprocentowych zapadających w 2017 r.

"Obligacje 10-letnie sprzedawać będziemy na przetargu standardowym zamiast na pierwotnie planowanym przetargu zamiany. Zmiana rodzaju przetargu wynika z informacji rynkowych o trudnościach w dostępie do obligacji podlegających zmianie (brak chętnych do ich sprzedaży na rynku wtórnym) i dużym zainteresowaniu obligacjami sprzedawanymi" - poinformował.

"Ograniczona dostępność do obligacji zapadających w 2012 r. powoduje jednocześnie ich zawyżoną wycenę" - podkreślił.

Dyrektor departamentu w resorcie finansów zaznacza też, że wobec trzech przetargów sprzedaży obligacji ograniczono liczbę przetargów bonów skarbowych.

"W efekcie zakładamy, że w lutym oddłużymy się w bonach na kwotę 2,6-3,6 mld zł" - poinformował Marczak.

Dodał, że "z tytułu wykupywanego długu oraz składki do OFE w lutym na rynek przekazane zostaną z budżetu środki o wartości 9,1 mld zł".

Resort finansów w najbliższym czasie będzie się koncentrował na mniejszych projektach emisji na rynkach zagranicznych

"Poziom środków walutowych przechodzących z 2011 r., styczniowe emisje publiczne w euro i dolarach oraz kredyty z międzynarodowych instytucji publicznych powodują, że w zakresie obecności na rynkach zagranicznych obecnie koncentrujemy się na kilku mniejszych projektach atrakcyjnych ekonomicznie" - podkreśla Marczak.

Szef departamentu długu poinformował również, że w grudniu 2011 r. saldo napływu inwestorów zagranicznych na lokalnych rynek SPW było dodatnie, w styczniu br. jest podobnie.

"W grudniu portfel papierów skarbowych inwestorów zagranicznych wzrósł o 1,2 mld zł (w tym obligacji o 1,0 mld zł). W całym 2011 r. wartość papierów skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych wzrosła o 26,0 mld zł (w tym obligacji o 27,7 mld zł)" - przekazał Marczak.

"Widzimy znaczny napływ kapitału zagranicznego również w styczniu bieżącego roku" - dodał.