Ceny internetu mobilnego w abonamencie dla klientów indywidualnych spadły średnio o ok.11,1 proc., a biznesowych o ok. 12,8 proc., liczone od maja 2010 r. do stycznia 2012 r. - wynika z opublikowanej w poniedziałek analizy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Trend ten był również charakterystyczny dla usług przedpłaconych, czyli telefonów na kartę. Średni miesięczny koszt korzystania z internetu mobilnego na kartę spadł o 40,7 proc.

W poniedziałkowej analizie UKE zaprezentowano miesięczne koszty ponoszone przez klientów. W opracowaniu uwzględniono oferty sześciu operatorów świadczących usługę mobilnego internetu: Cyfrowego Polsatu, Netii, P4, Polkomtela, Polskiej Telefonii Cyfrowej oraz PTK Centertel - według stanu na 26 stycznia 2012 r.

Z analizy UKE można wyczytać jakie są rozpiętości cenowe internetu mobilnego.

Średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego internetu w ofertach abonamentowych w przypadku klientów indywidualnych wyniosły: od 15,5 zł do 42 zł przy limicie do 5GB, od 50,3 zł do 68,8 zł przy limicie 5-10GB, od 60,3 zł do 99 zł przy limicie 10-20GB oraz od 95,5 zł do 162,1 zł przy limicie powyżej 20GB

Średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego internetu w ofertach abonamentowych dla klientów biznesowych wyniosły: od 15,5 zł do 36,4 zł przy limicie do 5GB, od 49,4 zł do 61,1 zł przy limicie 5-10GB, od 59,4 zł do 73,4 zł przy limicie 10-20GB oraz od 95,4 zł do 122,1 zł przy limicie powyżej 20GB

Średni miesięczny koszt korzystania z usług przedpłaconych mobilnego dostępu do internetu wahał się w granicach od 25 zł do 31 zł.

W drugiej połowie 2011 r. około 8,2 proc. Polaków korzystało z mobilnego internetu.