Stawki hurtowe telefonii komórkowej, czyli tzw. MTR-y (ang. Mobile Termination Rates) są podstawą do rozliczeń między operatorami w przypadku rozmów między różnymi sieciami. Operator telefoniczny obciąża osoby odbierające połączenie kosztami operatora sieci, z której połączenie było wykonane. Na podstawie tych stawek ustalane są ceny połączeń detalicznych dla klientów. Wysokość MTR-ów jest corocznie ustalana i obniżana przez krajowych regulatorów.

Pierwsza ka od 1 lipca, następna - od 1 stycznia 2013 r.

Zgodnie z harmonogramem od 1 lipca 2011 r. do 1 lipca 2012 r. stawki te wynoszą ok. 15 groszy dla Polkomtela, PTK Centertel i PTC. Dla innych operatorów są wyższe, dzięki czemu mogą oni konkurować z największymi na rynku operatorami. Od 1 lipca 2012 r. stawki dla Polkomtela, PTK Centertel i PTC spadną do ok. 12 groszy, a od 1 stycznia 2013 r. mają być symetryczne. Będą wtedy wynosić ok. 1 eurocenta, czyli ok. 4 groszy.

Od stycznia powinny zacząć stawki dla klientów telekomów

"Podtrzymuję tę decyzję. Symetria stawek powinna zostać prowadzona od stycznia 2013 roku. Powinno to się przełożyć na dalsze spadki cen detalicznych" - powiedziała Gaj.

Jak zaznaczyła, jej kadencja będzie nastawiona na realizację pięciu strategicznych celów, którymi są: inwestycje i rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, wspieranie konkurencji na rynku, optymalnego zagospodarowania częstotliwości, polityki prokonsumenckiej i aktywnego uczestnictwa UKE na arenie międzynarodowej.

Przypomniała też, że w 2013 r. czeka nas otwarcie rynku pocztowego i utrata monopolu na tym rynku przez Pocztę Polską. Do tego wszystkiego musi się przygotować regulator i operatorzy funkcjonujący na tym rynku. "Będę regulatorem, który będzie zwiększał zaangażowanie UKE w tym obszarze" - zaznaczyła.