Najwięcej projektów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (43 projekty o łącznej wartości 1382 mln euro mogą stworzyć 8547 miejsc pracy), Wielkiej Brytanii (16 projektów wartych 373,8 mln euro, 5802 planowanych miejsc pracy), Niemiec (16 projektów o wartości 524,6 mln euro, 4527 miejsc pracy) oraz z Chin (10 projektów wartych 207,5 mln euro, 1271 planowanych miejsc pracy).

Dużych zmian nie ma również w zakresie najpopularniejszych sektorów: 29 projektów zalicza się do branży motoryzacyjnej (ich łączna wartość to 1911,5 mln euro, a liczba planowanych miejsc pracy - 11444),  28 do sektora usług wspólnych - BPO (wartość 27 mln euro, 6457 planowanych miejsc pracy), 11 do maszynowego (wartość - 654 mln euro, 2909 miejsc pracy), oraz 8 do sektora badawczo-rozwojowego  (o wartości 11,1 mln euro, 795 planowanych  miejsc pracy).

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, BIZ, po jedenastu miesiącach 2011 r. osiągnął wartość 9.389 mln euro i był o 3.271 mln euro, czyli o 54 proc., wyższy niż rok wcześniej - wynika z danych Ministerstwa Gospodarki.