Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadzi obecnie 154 projekty inwestycyjne - o 10 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - o wartości 5591 mln euro, które mogą stworzyć 38 469 miejsc pracy – podał serwis agencji

Na liście głównych inwestorów nie ma dużych zmian: najwięcej inwestycji pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (43 projekty o wartości 1,33 mld euro, 9167 planowanych miejsc pracy), Wielkiej Brytanii (17 projektów, 316 mln euro, 4709 miejsc pracy), Niemiec (13 projektów), Chin (10 projektów), Japonii, (8 projektów), Francji oraz Korei Południowej (po 7 projektów).

Na pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych sektorów wysunął się sektor usług - BPO (30 projektów, wartość 33 mln euro, 7747 deklarowanych miejsc pracy), zaraz za nim znalazła się motoryzacja (29 projektów, 1,86 mld euro, 11574 miejsc pracy). Kolejne miejsca zajmuje sektor maszynowy (12 projektów), B+R (11 projektów) oraz ICT (9 projektów).

W styczniu 2012 r. PAIiIZ zakończyła 4 projekty inwestycyjne o wartości 189,5 mln euro, które stworzą 1656 miejsc pracy.