"Klub PiS nawołuje rząd do tego, by nie przyłączał się do paktu fiskalnego w takim kształcie, jaki on zaczyna przybierać" - powiedział Szczerski na konferencji prasowej w Sejmie. Jego zdaniem, głos Polski jest coraz słabszy w Unii i coraz bardziej marginalizowany.

Monika Janus-Klewiado z biura rzecznika prasowego MSZ powiedziała PAP w czwartek, że nie komentuje sprawy apelu wygłoszonego przez Szczerskiego. W czwartek minister ds. europejskich Mikołaj Dowgielewicz mówił w Sejmie, że negocjacje dotyczące umowy fiskalnej trwają. Ocenił, że mogą się one zakończyć w trakcie posiedzenia Rady Europejskiej pod koniec stycznia. "Te negocjacje są jeszcze głęboko w lesie, ta umowa jest jeszcze daleka od kształtu finalnego. Polska bardzo jasno formułuje nasze postulaty dotyczące zakresu tej umowy, a także pewnych form politycznych, które się z nią wiążą, czyli kwestii przyszłych szczytów strefy euro" - powiedział.

Na grudniowym szczycie UE przywódcy uzgodnili nowy pakt fiskalny, by radykalnie wzmocnić dyscyplinę finansów publicznych strefy euro. Jednak ze względu na blokadę zmiany traktatu UE przez Wielką Brytanię nowe zasady mają być wdrożone umową międzyrządową państw eurolandu oraz pozostałych chętnych.

Tekstem umowy ma się zająć 30 stycznia szczyt UE.

Szczerski nawiązał także na konferencji prasowej do projektu ustawy w sprawie zmiany Traktatu Lizbońskiego umożliwiającej powstanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności. W środę posłowie z sejmowych komisji: Spraw Zagranicznych oraz ds. Unii Europejskiej pozytywnie zaopiniowali ten projekt.

Szczerski uważa, że projekt powinien być procedowany zgodnie z art. 90 konstytucji, a nie art. 89. "Oczekujemy, że rząd nie będzie próbował forsować tych decyzji przez polski parlament z pominięciem rozmów z opozycją" - mówił Szczerski.

Art. 89 mówi m.in. o tym, że ratyfikacja przez Polskę umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy członkostwa Polski w organizacji międzynarodowej.

Art. 90 zakłada z kolei, że Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Zgodnie z tym artykułem ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.