Rosnące koszty energii elektrycznej są naturalnym bodźcem do poszukiwania oszczędności. Z najnowszych danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że do końca października z możliwości zmiany dostawcy skorzystało już 1 proc. firm, głównie z sektora MSP, i 9687 gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę, że rynek dla odbiorców przemysłowych został uwolniony już ponad siedem lat temu, a dla odbiorców indywidualnych ponad cztery lata temu, trudno uznać ten wynik za sukces. Jednak świadomość klientów rośnie.

Duzi odbiorcy korzystają z możliwości negocjowania cen prądu, a nawet zakupu bezpośrednio na Towarowej Giełdzie Energii. Małe i średnie firmy mają możliwość przebierania w bogatej ofercie sprzedawców. Szacuje się, że przy zużyciu 3500 kWh rocznie, zmieniając dostawcę, można precyzyjnie dopasować ofertę do swoich potrzeb i zaoszczędzić średnio 200 – 300 zł w skali roku. Eksperci twierdzą, że oszczędności mogą sięgnąć nawet 20 proc.

Obecnie w Polsce działa kilkanaście spółek, od których można kupić prąd. Sprzedawcę może zmienić każdy odbiorca, i to wielokrotnie. Firmy kuszą klientów rabatami, stałymi, gwarantowanymi cenami prądu. Eksperci ostrzegają, by jednak nie kierować się wyłącznie ceną. Należy dokładnie przeanalizować ofertę dotychczasowego sprzedawcy i konkurentów, biorąc pod uwagę także inne warunki, takie jak opcje płatności (w tym termin płatności i sposób jej realizacji), okres obowiązywania umowy czy warunki wypowiedzenia.

Słup energetyczny

Słup energetyczny

źródło: Bloomberg

Zmiana dostawcy jest bardzo prosta. Wystarczy zgłosić się do nowego sprzedawcy i podpisać z nim umowę, a eksperci tej firmy bezpłatnie dopełnią formalności, w tym wypowiedzą za nas umowę poprzedniemu dostawcy. Możemy zrobić to również na własną rękę. Trzeba pamiętać, że pierwsza zmiana dostawcy trwa do 30 dni (kolejne zajmują już tylko do 14 dni), a zmiana sprzedawcy może się wiązać z koniecznością dostosowania liczników.

Nowa umowa powinna zacząć obowiązywać w dniu wygaśnięcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą, dzięki czemu zagwarantowana jest ciągłość sprzedaży. Są dwie możliwości: możesz zawrzeć umowę kompleksową, zawierającą w sobie elementy umowy dystrybucyjnej i sprzedaży (możliwe jest tylko wówczas, gdy sprzedawca ten porozumiał się w tej sprawie z operatorem), jak też wybrać możliwość polegającą na zawarciu oddzielnych umów – dystrybucyjnej i sprzedaży (w takim przypadku będziesz otrzymywał od nich oddzielne faktury, zaś kolejna zmiana sprzedawcy będzie się wiązała z rozwiązaniem umowy sprzedaży).

Klienci zainteresowani zmianą dostawcy prądu mogą skorzystać z pomocy Urzędu Regulacji Energetyki oraz internetowych porównywarek, np. www.maszwybor.ure.gov.pl  lub www.totalmoney.pl/energia .

DGP radzi

Jak samemu zmienić dostawcę prądu

Pierwsza zmiana

– wybierz nowego sprzedawcę i podpisz z nim umowę;

– wypowiedz dotychczasową umowę (zazwyczaj obejmuje ona sprzedaż prądu i świadczenie usług dystrybucji);

– zawrzyj nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji (możesz podpisać ją na czas nieokreślony – nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców);

– odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą;

– pamiętaj o ewentualnym dostosowaniu liczników;

– niezbędny jest odczyt licznika (stan na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy – na tej podstawie dokonywane jest rozliczenie końcowe).

Kolejna zmiana

Procedura zmiany sprzedawcy obowiązująca przy kolejnej zmianie jest krótsza i prostsza niż przy pierwszej. Nie jest konieczne zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji, nie ma potrzeby dostosowywania liczników.