4,6 mld zł otrzymali do tej pory rolnicy w ramach dopłat bezpośrednich za ten rok. Pieniądze dostało około 590 tys. osób, czyli ok. 45 proc. uprawnionych - poinformował Departament Komunikacji Społecznej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Agencja rozpoczęła wypłacanie dopłat do ziemi 1 grudnia i ma czas na zakończenie tej akcji do końca czerwca 2012 r. Na wypłaty Agencja ma 14,3 mld zł. Wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło w tym roku 1 mln 282 tys. rolników; w ubiegłym było to 1 mln 375 tys.

Tegoroczne dopłaty są wyższe niż w 2010 r. Droższe euro spowodowało, że kurs przeliczania tej waluty na złotówki był w tym roku korzystny dla rolników. Podstawowa dopłata wynosi 710 zł do hektara wobec 562 zł w 2010 r., czyli wzrosła o ponad 26 proc. Np. producent zbóż, któremu przysługuje dodatkowo tzw. płatność uzupełniająca, dostanie ok. 985 zł za hektar (w ubiegłym roku ok. 890 zł/ha).

Ponadto Agencja nadal wypłaca dopłaty z tytułu gospodarowania na terenach niekorzystnych rolniczo (tzw. dopłaty ONW). Otrzymało je już ponad 588 tys. rolników. W sumie ARiMR wypłaciła na ten cel 919 mln zł. Realizacja tych dopłat rozpoczęła się wcześniej, bo już w połowie października.

W tym roku o taką pomoc starało się ponad 700 tys. rolników. Agencja ma na dopłaty ONW 1,3 miliarda złotych. Pozostałą kwotę - 300 mln zł Agencja zamierza wypłacić rolnikom na początku przyszłego roku.