Spółka dodała, że dokładny termin ogłoszenia przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości "jak tylko będzie to możliwe". Kontynuowane są aktywne prace nad m.in.: wyborem inżyniera kontraktu, wyborem wykonawcy badań lokalizacyjnych i środowiskowych oraz nad modelem finansowania projektu - podkreśla PGE EJ.

Spółka zaznaczyła też, że możliwe zmiany w harmonogramie projektu, w tym ogłoszenie przetargu na dostawcę technologii, nie wpłyną na datę zarówno rozpoczęcia budowy, jaki i uruchomienia samej elektrowni jądrowej.

Przetarg na dostawcę technologii pierwotnie miał być rozpisany przez inwestora elektrowni - Polską Grupę Energetyczną - do końca 2011 r., natomiast ma zostać rozstrzygnięty do końca 2013 r.

Według PGE, w tym momencie ma być już znana ostateczna lokalizacja. W listopadzie Grupa wybrała trzy potencjalne lokalizacje - Żarnowiec, Choczewo i Gąski, w których wyłoniona w przetargu firma dokona specjalistycznych badań.

Przetarg na inżyniera kontraktu - zgodnie z planami PGE - ma zostać rozstrzygnięty w pierwszych miesiącach 2012 r.

Pierwszy reaktor pierwszej polskiej siłowni ma ruszyć do końca 2020 r.