Dodał, że do pierwszego przetargu dojdzie nie wcześniej niż w II kwartale przyszłego roku.

"Można oczekiwać, iż podaż obligacji emitowanych przez BGK na rzecz KFD w całym 2012 rok wyniesie około 6,0-7,8 mld PLN, przy czym powyższa kwota zawiera ewentualne emisje na rynkach zagranicznych" - powiedział PAP Grab.

"Pierwszy przetarg nastąpi nie wcześniej niż w II kwartale 2012 roku. Obecnie jest jednak zdecydowanie za wcześnie na podanie konkretnych kwot, dat czy rodzajów oferowanych obligacji" - dodał.

BGK, działając na zlecenie ministra infrastruktury, planował wyemitować w 2011 roku obligacje na rzecz KFD o wartości do 10,7 mld zł.