"Według prognoz MG, w 2011 r. napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych może przekroczyć 11 mld euro" - napisano w biuletynie MG.

Z danych resortu gospodarki wynika, że napływ BIZ po dziesięciu miesiącach br. osiągnął wartość 9.048 mln euro i był o 2.048 mln euro, czyli o 29,3 proc., wyższy niż przed rokiem.