Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w grudniu o 4,4 pkt m/m do 23,9 pkt, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Pentor. Rok temu wskaźnik Pengab wynosił 29,4 pkt.

Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł w grudniu 24,1 pkt i był niższy o 1,6 pkt wobec poprzedniego miesiąca, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł o 7,3 pkt do 23,7 pkt.

Pentor podał, ze w grudniu odnotowano spadki w depozytach złotowych bieżących, przede wszystkim ogółem i wśród klientów indywidualnych, a także wzrosty w odniesieniu do depozytów złotowych terminowych.

Nie zmienił się natomiast rynek depozytów walutowych. Zauważono jedynie wzrost popytu na depozyty terminowe wśród klientów indywidualnych. W najbliższym czasie przed spadkami może się obronić, zdaniem bankowców, tylko rynek depozytów walutowych terminowych

Analitycy podali, że zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, akcja kredytowa na wszystkich rynkach osłabiła się. Oczekuje się zaostrzenia się kursu spadkowego - zarówno w segmencie klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Ceny kredytów utrzymały się w większości banków na poziomie sprzed miesiąca, jednak wzrósł odsetek instytucji, w których kredyty podrożały, podano także. Prawdopodobnie ceny będą rosnąć w najbliższym czasie. Nie zmieniła się liczba kredytów nieregularnych dla klientów indywidualnych.

"Połowa bankowców uważa, że sytuacja bankowości w 2012 r. będzie gorsza niż obecnie, co trzeci respondent nie oczekuje zmian, poprawę przewiduje zaś 16% badanych. Odnotowano bardzo wyraźny wzrost niepokojów związanych z sytuacją w 2012 r." - napisał również Pentor.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, informujący o sytuacji ekonomicznej placówek w tym miesiącu, odnotował spadek o 5,5 do 22,5 pkt, podał Pentor.

Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 8 a 15 grudnia. W telefonicznym badaniu wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.