Grupa ITI odkupi 33% akcji własnych od Łukasza Wejcherta, Agaty Wejchert-Dworniak oraz Victorii Wejchert (czyli dzieci współzałożyciela firmy Jana Wejcherta) wykorzystując środki własne i pożyczkę od Canal+, poinformował prezes Wojciech Kostrzewa.

Po tej transakcji największym udziałowcem grupy zostanie Aldona Wejchert.

"Wykup akcji będzie sfinansowany częściowo z naszych własnych środków a częściowo z pożyczki w wysokości 120 mln euro od Canal+" - powiedział Kostrzewa na spotkaniu z analitykami i dziennikarzami.

Pożyczka jest formą wyprzedzającej płatności za 40% akcji w spółce N-Vision. Będzie ona mogła dojść do skutku kiedy zgodzą się na nią regulatorzy rynku (co jest spodziewane w II połowie roku), wtedy też zostanie rozliczona pożyczka. Wartość całej transakcji to ok. 230 mln euro. N-Vision, to spółka w 100% kontrolowana przez ITI i będąca właścicielem Polish Television Holdings (PTH) – spółki-matki TVN posiadającej 51% jej akcji (po pełnym rozwodnieniu.

Umowa inwestycyjna zapewnia Canal+ przejęcie kontroli nad PTH (i w konsekwencji nad TVN) w 3 lub 4 lata po zamknięciu pierwszej transakcji.