Produkcja budowlano-montażowa spadła w tym okresie o 7,5% m/m i wzrosła o 13,0% w ujęciu rocznym. W październiku wzrost wyniósł 8,9% r/r.

GUS Dwunastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła o 5,5% r/r. Ich oczekiwania były dość rozbieżne i wahały się od 3,0% do 7,0%, przy średniej na poziomie 5,52%.