Produkcja sprzedana przemysłu wzrośnie w grudniu br. o ok. 7,0% rok do roku po wzroście o 8,7% rok do roku w listopadzie, prognozują analitycy Ministerstwa Gospodarki. Oczekują oni, że dobre wyniki sektora przemysłowego i budowlanego pozwolą osiągnąć wzrost PKB na poziomie ok. 4,0% rok do roku w 2011 r.

Eksperci MG oczekują, że w grudniu 2011 r. tempo wzrostu produkcji przemysłowej będzie nieznacznie niższe od notowanego w listopadzie. Zatem produkcja sprzedana przemysłu wzrośnie o ok. 7%. Zdaniem analityków MG, przemysł oraz budownictwo będą nadal motorem wzrostu gospodarczego.

Ponadto, w opinii analityków z resortu gospodarki, w ostatnim kwartale br. PKB powinien utrzymać się na poziomie zbliżonym do 4.

Według danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w listopadzie 2011 r. była o 8,7% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2010 roku i o 0,7% wyższa niż w październiku br. Z kolei w ciągu jedenastu miesięcy br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,8% w porównaniu z tym okresem ubiegłego roku.

Analitycy MG twierdzą, że korzystne warunki pogodowe spowodowały, iż produkcja w listopadzie wzrosła względem października po raz pierwszy od 15 lat. Te same czynniki spowodowały także odmienny od ukształtowanego wzorca sezonowego, wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Ożywienie w przemyśle najbardziej widoczne jest nadal w działach przetwórstwa przemysłowego, gdzie tempo wzrostu wyniosło 9,5.

Resort zauważył, że w porównaniu z listopadem ubiegłego roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 26 spośród 34 działów przemysłu.

Najlepsze wyniki odnotowano w produkcji mebli (wzrost o 20,8%), metali (wzrost o 19,2%), a także wyrobów z metali (wzrost o 18,6%). Dobre wyniki osiągnęła również produkcja sprzedana samochodów, przyczep i naczep. Była ona o 14,9% wyższa, niż przed rokiem, mimo przestojów w produkcji.

"Wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym odnotowały w listopadzie także przedsiębiorstwa budowlane. Produkcja budowlano montażowa była wyższa o 13% niż przed rokiem i o 7,5% niższa niż w październiku br. W ciągu jedenastu miesięcy br. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej była wyższa o 16,6%, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku" - napisano w analizie.

Analitycy zauważyli także, że wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wzrósł w listopadzie o 8,9% względem analogicznego miesiąca 2010 roku, wobec 8,5% odnotowanym w październiku br. W listopadzie 2011 r. ceny wzrosły we wszystkich głównych działach przemysłowych, najszybciej zaś w górnictwie (1,7% względem października). Według resortu wpływ na tę sytuację miała przede wszystkim słaba polska waluta.