Jednocześnie utrzymano ratingi dla Banku Handlowego, Millennium BRE i PKO Banku Polskiego.

"Rating Kredyt Banku odzwierciedla naszą kotwicę bbb-, jak również nasze przekonanie, że pozycja biznesowa i kapitałowa banku, jak również zyskowność, dostęp do finansowania i płynność SA czynnikami neutralnymi dla ratingu, natomiast czynnikiem negatywnym jest pozycja dotycząca ryzyka" - podała agencja S&P.

W ramach tego samego przeglądu, Standard & Poor's podtrzymał rating zobowiązań w walucie krajowej dla Banku Handlowego (BBBpi), Banku Millennium (BBpi), BRE Banku (BBBpi) i PKO BP (A-pi).

Ponadto rating słoweńskiego banku Nova KBM, notowanego na GPW, pozostał na poziomie BBBpi.