„Szacujemy, że wzrost PKB Polski spowolni do 2,5% w 2012 r., z dużą niepewnością wokół tej prognozy. Ze względu na możliwość eskalacji kryzysu finansowego w Europie, zagrożenia z tym związane są mocno na minus dla Polski. Elastyczne linia kredytowa z MFW dla Polski zapewnia jednak ubezpieczenie od takiego ryzyka" – czytamy w komunikaciw.

W informacji MFW zaznaczono, że Polska może być w mniejszym narażona na pogorszenie się warunków zewnętrznych niż niektóre inne kraje europejskie, z uwagi na niższy udział exportu w PKB oraz dokapitalizowany i dochodowy system bankowy. Na podobnym, 2,5-proc. poziomie, zapisano wzrost PKB w przyjętym przez rząd we wtorek projekcie budżetu na 2012 r