Analitycy Ministerstwa Gospodarki uważają, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie ok. 4,0% w 2011 roku wobec 3,8% odnotowanych w 2010 roku.

Analitycy napisali w "Analizie sytuacji gospodarczej Polski w III kw. 2011 r>", że w ich ocenie, decydującym czynnikiem będzie znaczny wzrost nakładów brutto na środki trwałe. Tempo wzrostu spożycia indywidualnego powinno utrzymać się na poziomie sprzed roku" -

"W 2011 roku przewidujemy, że wzrost PKB wyniesie ok. 4%. Decydującym czynnikiem będzie utrzymanie się neutralnych oczekiwań w stosunku do koniunktury w gospodarce światowej. W wyniku wzmożonej aktywności inwestycyjnej związanej z przesunięciami realizacji zadań na rok 2011, oczekujemy znacznego wzrostu nakładów brutto na środki trwałe.

Według szacunku Ministerstwa Gospodarki, w okresie trzech kwartałów 2011 roku wzrost PKB wyniósł ok. 4,2% rok do roku. Mimo, że dynamika wzrostu gospodarczego Polski nadal pozostaje jedną z najwyższych w Europie, to informacje docierające z gospodarki światowej wpływają na ostrożniejszą ocenę perspektyw rozwoju Polski.

Znaczenie mają tu prognozy rządu niemieckiego, który oczekuje spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego Niemiec w 2011 r. i obniżył również swoje prognozy na kolejny rok. Ponadto nadal brak jednoznacznego rozstrzygnięcia w sprawie przyszłości Grecji skłania do zachowania ostrożności w formułowaniu pozytywnych ocen.

Resort zauważa, że w 2011 r. z kwartału na kwartał przyspieszała dynamika wydatków inwestycyjnych. Wznowienie intensywnego procesu inwestycyjnego, po trwającym 6 kwartałów okresie ograniczania, oraz wzrost spożycia, wskazują, że popyt krajowy pozostał głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego.

Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. przewiduje w tym roku wzrost PKB o 2,5%,

"Nieco wyższa niż przed rokiem dynamika spożycia indywidualnego wynikała ze wzrostu realnych wynagrodzeń gospodarstw domowych oraz wzrostu zatrudnienia" - twierdzą analitycy. W okresie trzech kwartałów 2011, wartość dodana brutto w gospodarce wzrosła o ok. 4% głównie za sprawą wzrostu w budownictwie, którego udział w tworzeniu wartości dodanej brutto w ostatnim kwartale wzrósł do ok. 8%. Było to efektem wzmożonej realizacji inwestycji infrastrukturalnych związanych z EURO 2012, a także mieszkaniowych.

"Ponadto wartość dodana w przemyśle utrzymała trend wzrostowy i zwiększyła się o ok. 4,8%. Wartość dodana w sektorze usług rynkowych utrzymała się na zbliżonym poziomie na przestrzeni kwartałów. Przyczynił się do tego przede wszystkim sektor pośrednictwa nieruchomości i wsparcia dla firm" - podsumowano w raporcie.