Związki zawodowe działające w Presspublice, wydawcy m.in. "Rzeczpospolitej", zawarły w środę porozumienie z pracodawcą w sprawie zwolnień grupowych; wręczanie wypowiedzeń może rozpocząć się w czwartek. Pracę straci do 120 osób, wynagrodzenie kolejnych 200 może być obniżone.

Jak powiedział PAP przewodniczący komisji zakładowej "Solidarności" Piotr Kościński, związkowcy nie zostali poinformowani, kto został wytypowany do zwolnienia. Ustalono tylko maksymalną liczbę osób, które do końca stycznia przyszłego roku mogą stracić pracę.

Zgodnie z prawem pracownikom zwalnianym z niedotyczących ich przyczyn przysługuje odprawa pieniężna. W zależności od stażu pracy odprawa może osiągnąć wysokość do trzymiesięcznego wynagrodzenia, jednak nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Od stycznia przyszłego roku limit ten to 22,5 tys. zł.

Kościński poinformował, że związkowcom udało się wynegocjować wyższe odprawy dla zwalnianych. "Ustaliliśmy, że osoby, w przypadku których trzykrotność wynagrodzenia nie przekroczy tego limitu, dostaną dodatkowo jedno wynagrodzenie, a pozostali - połowę tej kwoty" - powiedział.

Jak dodał, porozumienie z pracodawcą przewiduje też, że maksymalnie 200 osobom zostanie obniżone wynagrodzenie. Jeśli się na to nie zgodzą, będą mogły odejść na wynegocjowanych warunkach.

W połowie października br. właściciel spółki Gremi Media Grzegorz Hajdarowicz podpisał umowę kupna 48,99 proc. udziałów wydawnictwa od spółki Skarbu Państwa Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Rzeczpospolita". Wcześniej Gremi Media przejęła kontrolny pakiet 51,01 proc. udziałów Presspubliki od brytyjskiego funduszu Mecom.

W spółce zmienił się wówczas zarząd - nowym prezesem został szef funduszu NFI Jupiter Dariusz Leśniak. Podczas konferencji prasowej pod koniec października Leśniak poinformował, że po dziewięciu miesiącach br. wydawnictwo ma straty w wysokości 12,2 mln zł. Według ówczesnych prognoz na koniec roku strata miała wynieść 15,6 mln zł.

Nowy prezes spółki uniknął wówczas odpowiedzi na pytanie, czy Presspublica zamierza ograniczyć zatrudnienie. Zaznaczył jednak, że celem spółki jest wygenerowanie zysku w 2012 r. oraz ograniczenie wysokości straty przewidywanej na koniec br.

O planie zwolnienia do 120 z około 600 osób zatrudnionych w wydawnictwie na etacie związkowcy zostali poinformowani w połowie listopada. W sumie w wydawnictwie pracuje bądź współpracuje z nim 790 osób.

Presspublica to wydawca m.in. dziennika "Rzeczpospolita", gazety "Parkiet", tygodnika "Uważam Rze" oraz stron internetowych, w tym portalu rp.pl.