W notowaniach ciągłych na rynku akcji obroty spadły o 28,2 proc. i wyniosły 558 mln 802,9 tys. zł.

WIG wzrósł o 1,22 proc. i wyniósł 39621,60 pkt, mWIG40 wzrósł o 0,76 proc. i wyniósł 2204,53 pkt, sWIG80 wzrósł o 0,15 proc. i wyniósł 8706,06 pkt, WIGdiv wzrósł o 0,48 proc. i wyniósł 935,34 pkt, a nowy indeks WIG-Plus wzrósł o 0,27 proc. i wyniósł 744,43 pkt.

Największe obroty odnotowano na akcjach spółek: KGHM (91,1 mln zł), PKOBP (67,8 mln zł), PKNORLEN (49,4 mln zł), PZU (44,6 mln zł) i TPSA (32,4 mln zł).

Największe wzrosty w systemie notowań ciągłych odnotowały akcje spółek: BBIZENNFI (11,9 proc.), GANT (9,7 proc.), ATMGRUPA (7,8 proc.), IVMX (7,5 proc.) i LIBET (7,5 proc.).

Największe spadki w notowaniach ciągłych odnotowały akcje spółek: DREWEX (28,6 proc.), PRONOX (12,5 proc.), WESTAISIC (10,6 proc.), GINOROSSI (7,8 proc.) i IGROUP (6,7 proc.).

Na rynku kontraktów terminowych obroty spadły o 18,5 proc. i wyniosły 999 mln 115,5 tys. zł.

Na rynku obligacji obroty spadły o 9,3 proc. i wyniosły 979,6 tys. zł.

Na rynku notowań jednolitych wzrósł kurs dwu spółek, jednej spadł, czterech się nie zmienił, a czterema nie handlowano. Obroty wzrosły o 408 proc. i wyniosły 53,9 tys. zł.

Na rynku NewConnect wzrósł kurs 81. spółek, 92. spadł, 74. się nie zmienił, a akcjami 90. nie handlowano. Obroty w stosunku do poprzedniej sesji spadły o 31 proc. i wyniosły 2 mln 608,5 tys. zł.