Minister rolnictwa Marek Sawicki wręczył w poniedziałek prezesowi Agencji Nieruchomości Rolnych Tomaszowi Nawrockiemu odwołanie ze stanowiska - poinformowało biuro prasowe resortu. Obowiązki przejął dotychczasowy wiceprezes ANR Sławomir Pietrzak.

Prezesa ANR odwołuje premier, na wniosek ministra rolnictwa.

44-letni Nawrocki pełnił funkcję prezesa ANR od października 2008 r. Wcześniej (od lutego 2008 r.) pracował na stanowisku Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, a od sierpnia 2008 r. był wiceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W latach 2001-2007 brał udział w wielu projektach i badaniach realizowanych pod nadzorem m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w Warszawie.

Obowiązki przejął wiceprezes

Obowiązki prezesa będzie pełnił dotychczasowy wiceprezes ANR, 59-letni Sławomir Pietrzak, który zajmuje to stanowisko od października 2006 r. Jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności SGGW.

W latach 2004-2006 pracował jako doradca i prezes w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i nadzorowanych przez ANR, zajmując się m.in. projektami reorganizacji spółek hodowli roślin i stadnin koni. W 2006 r. był doradcą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pietrzak będzie pełnił obowiązki prezesa ANR do czasu wyłonienia w drodze konkursu nowego szefa Agencji.

W poprzedniej kadencji pracę Agencji nadzorował wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke (PO).