W środę w Warszawie rozpoczyna się międzynarodowa konferencja pn. "Zwalczanie oszustw szkodzących interesom finansowym Unii Europejskiej - ujęcie praktyczne w zakresie azjatyckich zorganizowanych grup przestępczych".

Jak poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - która organizuje konferencję w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej - jest to część projektu pt. "W kierunku bardziej efektywnego zwalczania zorganizowanej przestępczości azjatyckiej godzącej w interesy ekonomiczne UE", współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Hercules II. Program obejmuje działania na rzecz wspierania ochrony interesów finansowych Wspólnoty.

Według ABW podczas obrad będą poruszone aspekty prawne i rzeczywisty zasięg współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym. Naszkicowane zostaną też praktyczne aspekty wykrywania zorganizowanej przestępczości azjatyckiej. Przedstawione będą doświadczenia, osiągnięcia oraz problemy poszczególnych służb i instytucji w zwalczaniu tego zjawiska. Konferencja ma stanowić platformę usprawnienia dotychczasowej współpracy oraz wymiany informacji.

W konferencji będą uczestniczyć: Ministerstwo Finansów, Prokuratura Generalna, Straż Graniczna oraz partnerzy zagraniczni z Niemiec, Czech, Łotwy, Litwy, Włoch i Rumunii.

Konferencję zaplanowano na środę i czwartek, w piątek zostanie zorganizowany briefing podsumowujący.

Niedawno ABW zapowiadała polepszenie współpracy ze służbami zagranicznymi w walce z nielegalnym handlem z Azją.

Zakłada to projekt, do którego realizacji przystąpiła ABW. Do maja 2012 r. odbędą się m.in. wspólne ćwiczenia.

Inicjatywa ABW ma usprawnić walkę ze zorganizowaną przestępczością azjatycką

Jak mówiła rzeczniczka prasowa ABW ppłk Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska, inicjatywa ABW ma usprawnić walkę ze zorganizowaną przestępczością azjatycką naruszającą ekonomiczne interesy UE. "Jedną z najbardziej bieżących kwestii w tej dziedzinie jest pozaprawny obrót towarami pochodzenia dalekowschodniego i wynikające z tego olbrzymie straty finansowe dla budżetów państw UE" - zaznaczyła.

Przestępstwa tego typu polegają m.in. na oszustwach podatkowych przy wprowadzaniu do obrotu na terytorium UE towarów pochodzących np. z Chin. Chodzi na przykład o odzież i sprzęt AGD. Obecnie śledztwo w takiej sprawie prowadzi Prokuratura Apelacyjna w Warszawie.

We wrześniu br. stołeczna prokuratura i ABW poinformowały o zatrzymaniach w Europie kilkunastu osób. W Polsce zatrzymano pięciu podejrzanych - trzech obywateli naszego kraju i dwóch obywateli Wietnamu. Prokuratorzy oceniali, że straty dla budżetu spowodowane działaniem grupy mogą być "miliardowe". "Ustalenia śledztwa wykazały, że duża część towarów sprowadzana w kontenerach z Azji do portów niemieckich i polskich sprowadzana była na podstawie fikcyjnych dokumentów, w których bardzo istotnie zaniżone były wartości celne towarów" - informowali wówczas śledczy. Grupa, wobec której toczy się śledztwo, zajmowała się też nielegalnym transferem znacznych środków finansowych z Europy do Chin i Wietnamu. Sumy te legalizowano następnie poprzez operacje bankowe na rachunkach firm zarejestrowanych w tzw. rajach podatkowych.