Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że w ujęciu dwunastomiesięcznym ceny towarów i usług wzrosły w październiku o 4,0 proc., natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,5 proc.

Najbardziej zdrożały paliwa, energia, transport i opłaty za mieszkania

We wrześniu największy wzrost odnotowano w kategorii "transport" - o 9,1% r/r, w tym "paliwa do prywatnych środków transportu" - 16,1% oraz "użytkowanie mieszkania" - o 6,7%, w tym "nośniki energii" - o 7,7%, jak wynika z tabeli opublikowanej przez GUS.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen, podał GUS.

Drożała też żywność

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie podwyżki cen żywności (o 1,1%), opłat związanych z transportem (o 1,7%), a także wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,1%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,24 pkt proc., 0,16 pkt proc. i 0,15 pkt proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,4%) obniżyły ten wskaźnik o 0,03 pkt proc." - cytuje komunikat GUS agencja ISB.