Inflacja konsumencka w grudniu br. utrzyma się na poziomie 4,8% zanotowanym w poprzednim miesiącu, szacują eksperci Ministerstwa Gospodarki.

"Analitycy MG oczekują w grudniu 2011 r. nieznacznego spadku miesięcznego wskaźnika inflacji w związku z wolniejszym wzrostem cen żywności oraz paliw.

Eksperci Ministerstwa Gospodarki prognozują wzrost cen w grudniu br. o 0,5%. W ujęciu rocznym wskaźnik inflacji powinien natomiast rosnąć w tempie obserwowanym w listopadzie, tj. 4,8%".

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 roku wzrosły o 0,7% miesiąc do miesiąca b.r. W porównaniu z listopadem ubiegłego roku były zaś wyższe o 4,8%. Eksperci MG oczekiwali niższego tempa wzrostu cen w listopadzie.

"Największy wpływ na kształtowanie się wskaźnika inflacji w listopadzie miały ceny żywności (wzrost o 1,3%). Szybciej od oczekiwań rosły także ceny paliw oraz artykułów farmaceutycznych. Mniej natomiast zapłaciliśmy za usługi i towary związane z łącznością" - komentuje resort gospodarki.