Ekonomista Banku BPH Adam Antoniak o wtorkowych danych GUS dotyczących inflacji, w październiku wzrosła o 4,3 proc. rdr:

"Pomimo serii dokonanych podwyżek stóp procentowych, inflacja utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a przeciągający się okres słabego kursu złotego stawia pod znakiem zapytania scenariusz powrotu inflacji do celu NBP w średnim okresie (2,5 proc. - PAP).

W sytuacji, kiedy najnowsza projekcja NBP wskazuje, że inflacja będzie pozostawała powyżej celu inflacyjnego do końca 2013 roku, skłonność Rad Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych będzie w naszej ocenie umiarkowana i to pomimo spodziewanego spowolnienia gospodarczego.

Czynnikiem ryzyka dla perspektyw inflacyjnych w dalszym ciągu pozostaje osłabienie złotego, a ewentualna obniżka stóp procentowych mogłaby nasilić presję na polską walutę. Dlatego oczekujemy, że w najbliższych kwartałach RPP będzie utrzymywała stopy procentowe na obecnym poziomie, czekając na nowe informacje z krajowej gospodarki i z otoczenia zewnętrznego. Spodziewamy się, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2012 r."