Jeśli wyrok zostanie utrzymany, TP będzie musiała zapłacić duńskiej spółce 1,56 mld zł. Polski telekom nie jest na to przygotowany – zawiązane na ten cel rezerwy są o blisko 467 mln zł mniejsze. Sąd nakazał w dodatku TP pokrycie 190 tys. euro kosztów sądowych poniesionych przez DPTG.

„Zamierzamy zwiększyć nasze starania, by we wszystkich jurysdykcjach doprowadzić do wykonania prawomocnego wyroku trybunału z 3 września 2010 r.” – czytamy w oświadczeniu GN Store Nord. W praktyce oznacza to, że spółka będzie dążyła do zatwierdzenia wyroku również w polskim sądzie.

Spór między stronami powstał w 2001 r. na tle umowy zawartej w 1991 r. przez poprzednika prawnego TP, przedsiębiorstwo państwowe Poczta Polska Telegraf i Telefon, z DPTG (kontrolowaną przez GN Store Nord w 75 proc. i TDC w 25 proc.) w związku z interpretacją umowy dotyczącej sprzedaży i instalacji przez DPTG systemu światłowodowego o nazwie Linia Północ-Południe (NSL).