Jak dotąd zmieniły się zarządy tylko kilku firm, w tym PZU, Agencji Rozwoju Przemysłu i Bumaru. Pełną parą ruszyły za to konkursy do rad nadzorczych. Rozpoczęto już ponad 70 postępowań kwalifikacyjnych. W 43 z nich resort skarbu opublikował już krótkie listy kandydatów, z czego ostatecznej selekcji dokonano w 15 spółkach, w tym m.in.: PKN Orlen, PGNiG, KGHM, LOT, Energi, Tauronu i GPW. Wkrótce nowe rady nadzorcze ogłoszą konkursy na członków zarządu. Zapowiedzi odpolitycznienia państwowych spółek będzie można zweryfikować po ich zakończeniu. Po trzech miesiącach weryfikujemy i rozszerzamy analizę GP dotyczącą obsady zarządów państwowych spółek.

ADAM GLAPIŃSKI

prezes Polkomtela od VII 2007 r.

Za jego prezesury powstała strategia rozwoju firmy. Jednocześnie Polkomtel wytracił szybkie tempo wzrostu.

Szanse na pozostanie

obecnie 0%

w listopadzie '07 -

- Było to zapewne spowodowane odłączaniem nieopłacanych kart SIM klientów usług przedpłaconych. Na giełdzie nazwisk największe szanse na objęcie fotela prezesa drugiego co do wielkości operatora komórkowego daje się Jarosławowi Baucowi, byłemu prezesowi tej spółki, i ministrowi finansów. Inne typy to: Tomasz Tywonek, były rzecznik rządu Jerzego Buzka i członek zarządu TP, oraz Krzysztof Kiljan, były wiceminister łączności.

KRZYSZTOF GŁOGOWSKI

prezes PGNiG od X 2006 r.

Dużym osiągnięciem było pozyskanie udziałów w złożach na Morzu Północnym. Powstał pomysł rurociągu Baltic Pipe, wróciła sprawa portu LNG.

Szanse na pozostanie

obecnie 10%

w listopadzie '07 -

- To także efekt realizacji planów Ministerstwa Gospodarki. Działalność prezesa można ocenić neutralnie - mówi Ludomir Zalewski z DM PKO BP.

Możliwe są jednak opóźnienia projektów i konflikt ze związkowcami. Minister skarbu zdecydował w grudniu o zakończeniu bez rozstrzygnięcia konkursu na prezesa i członków zarządu. Otwarcie ofert w drugim postępowaniu ma nastąpić jutro. Udział w konkursie zapowiedział obecny prezes.

RAFAŁ JUSZCZAK

prezes PKO BP od IV 2007 r. (najpierw p.o.)

Rafał Juszczak wdraża nową strategię, rozpoczął także wprowadzanie zintegrowanego systemu informatycznego.

Szanse na pozostanie

obecnie 30%

w listopadzie '07 -

- W PKO BP zostało zapoczątkowanych kilka ważnych procesów, ale jest jeszcze za wcześnie by ocenić ich skutki - podkreśla Marek Juraś z DM BZ WBK.

W 2007 roku PKO BP osiągnął 2,9 mld zł zysku. Rafał Juszczak może pozostać na stanowisku, ale wiele zależy od tego kto będzie jego konkurentem. 26 lutego odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO BP, na którym ma zostać wybrana nowa rada nadzorcza, która ogłosi konkurs na prezesa.

MIROSŁAW KOCHALSKI

prezes zarządu Ciech od VII 2006 r.

Były komisarz Warszawy, jako prezes Ciechu sfinalizował akwizycje Zachemu i Organiki Sarzyny oraz rumuńskiej Govory.

Szanse na pozostanie

obecnie 10%

w listopadzie '07 50%

- Prezes dobrze odnalazł się na stanowisku i Ciech może zaliczyć ten okres do udanych. Jednak zakup niemieckich zakładów sodowych zrealizowano po dość wysokiej cenie - ocenia Kamil Kliszcz z DI BRE Banku.

Umieszczenie w porządku obrad NWZA planowanego na 2 kwietnia punktu dotyczącego nie tylko zmian w radzie nadzorczej i zarządzie wskazuje, że szanse na zachowanie stanowiska przez Mirosława Kochalskiego spadły.

PIOTR KOWNACKI

prezes PKN Orlen od I 2007 r.

Wobec braku współpracy zarządu z kierownictwem resortu skarbu dla dobra spółki zmiana kierownictwa powinna się odbyć szybko.

Szanse na pozostanie

obecnie 0%

w listopadzie '07 0%

- Wymiana niemal wszystkich członków rady nadzorczej spółki i wypowiedzi przedstawicieli resortu wskazują, że ogłoszenie konkursu na stanowisko prezesa i członków zarządu jest tylko kwestią czasu.

- Prezes próbował wykorzystać poparcie polityczne do realizacji kluczowych projektów, w tym połączenia z Lotosem, i dostępu do złóż w rejonie Morza Kaspijskiego. Nie udało mu się zrealizować żadnego z nich - ocenia Kamil Kliszcz z DI BRE Banku.

PAWEŁ OLECHNOWICZ

prezes Grupy Lotos od III 2002 r.

Większość analityków oczekuje, że zarząd nie ulegnie znaczącym zmianom. Pozycja prezesa wydaje się, przynajmniej na razie, niezagrożona.

Szanse na pozostanie

obecnie 80%

w listopadzie '07 80%

- Spółka ostatnio trochę zawodziła, jeśli chodzi o wyniki. Obecny zarząd jest jednoznacznie kojarzony z planami rozbudowy rafinerii, które jednak się opóźniały i zmieniały, a i ich koszty rosły - mówi Kamil Kliszcz z DI BRE Banku. Są wątpliwości, czy w obecnych warunkach makroekonomicznych spółka da sobie radę z tak dużym projektem inwestycyjnym, ale zmian w zarządzie raczej nie będzie. Na ocenę zarządu przyjdzie czas po realizacji projektu 10+ - dodaje.

PIOTR SIENNICKI

prezes LOT od IV 2007 r.

Największy sukces, jaki należy zaliczyć na konto Piotra Siennickiego, człowieka spoza branży lotniczej, to przygotowanie strategii dla LOT.

Szanse na pozostanie

obecnie 40%

w listopadzie '07 -

- Można dyskutować nad merytoryczną stroną przedstawionych planów, ale żadnemu z wielu poprzedników nie udało się dojść do tego etapu - mówi Włodzimierz Rydzkowski, ekspert w dziedzinie transportu Uniwersytetu Gdańskiego.

Uważa, że drugi ważny element to bardzo dobre wyniki LOT za 2007 rok. Piotr Siennicki jest szefem spółki od niedawna, ale ograniczył koszty, wypracował zysk wyższy niż się spodziewano i zahamował utratę rynku.

PAWEŁ URBAŃSKI

prezes PGE od VII 2007 r.

Resort Skarbu Państwa uznał, że zmiany w zarządzie Polskiej Grupy Energetycznej byłyby niewłaściwe, bo opóźniłyby debiut giełdowy.

Szanse na pozostanie

obecnie 30%

w listopadzie '07 30%

- Przyszłość Pawła Urbańskiego na stanowisku szefa PGE zależy więc w dużym stopniu od tego, czy da radę przygotować PGE do debiutu giełdowego w IV kwartale 2008 r.

- Jest to możliwe, ale to jest wyzwanie, bo PGE to skomplikowana struktura, to zlepek wielu spółek. Same przygotowania do debiutu trudno jest ocenić, bo to spółka niepubliczna i brakuje informacji - mówi Ludomir Zalewski, analityk Domu Maklerskiego PKO BP.

ZMIANY ZACZĘŁY SIĘ OD PZU I KGHM

Pierwszą decyzją kadrową dotyczącą spółek z udziałem Skarbu Państwa nowego ministra resortu Aleksandra Grada było odwołanie prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Pawła Brzezickiego. Wkrótce szef resortu przywrócił też Stefanię Kasprzyk na stanowisko prezesa zarządu PSE - Operator.

Natomiast pierwszym i jak dotąd jedynym nowym prezesem wśród największych firm z udziałem Skarbu Państwa jest szef PZU ANDRZEJ KLESYK. Dyrektor firmy doradczej Boston Consulting i jeden z założycieli internetowego banku Inteligo zastąpił powołaną kilka tygodni przed wyborami Agatę RowińskĄ (formalnie złożyła dymisję), wcześniej urzędniczkę resortu skarbu. Brak konkursu przy obsadzeniu stanowiska firmy, która ma połowę rynku ubezpieczeń majątkowych i 1/4 rynku ubezpieczeń na życie minister uzasadnił chęcią uniknięcia groźby wprowadzenia zarządu komisarycznego. Analitycy pozytywnie ocenili nowy zarząd, podkreślając jego kompetencje, znajomość branży. Nie wiadomo, czy nie będzie musiał wprowadzić PZU na giełdę. Zależy to od ewentualnego porozumienia ministra skarbu z Eureko w sprawie sporu o prywatyzację PZU.

Ostatnim jak dotąd odwołanym szefem dużych firm z udziałem Skarbu Państwa jest KRZYSZTOF SKÓRA, który kierował KGHM Polska Miedź od II 2006 do I 2008 r. Jednym z najpilniejszych zadań wybranej w ubiegłym tygodniu nowej rady będzie ustalenie zasad wyboru nowego prezesa. Obecnie obowiązki prezesa pełni Ireneusz Reszczyński, który jednak nie zamierza kandydować w ewentualnym konkursie. Za to były prezes Krzysztof Skóra i dotychczasowy wiceprezes Stanisław Kot nie wykluczają udziału w postępowaniu. Na giełdzie kandydatów na fotel prezesa wymienia się jednak raczej: Igora Chalupca, byłego prezesa PKN Orlen, Sławomira Najnigiera (wiceministra gospodarki w rządzie Hanny Suchockiej), Arkadiusza Gierałta, wiceprezesa KGHM Letia, oraz Marka Trawińskiego, byłego członka rady nadzorczej KGHM, obecnie dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.