Giełda Papierów Wartościowych zdecydowała o wykluczeniu z obrotu giełdowego akcji spółki Multimedia Polska z dniem 8 listopada - poinformowała GPW w czwartkowym komunikacie.

Decyzja została podjęta w związku z zezwoleniem przez KNF na zniesienie dematerializacji akcji spółki.

31 sierpnia WZA Multimedia Polska zdecydowało o wycofaniu spółki z GPW.

Spółka na początku sierpnia poinformowała, że większościowi akcjonariusze, posiadający łącznie 90,57 proc. akcji tej firmy, zawarli porozumienie dotyczące przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji. Przymusowemu wykupowi podlegało 10.028.533 akcji spółki, cena wykupu wyniosła 9,70 zł jedną akcję, a dzień zakończenia wykupu ustalono na 29 sierpnia 2011 r.