Giełda Papierów Wartościowych kupi ponad 80 proc. udziałów w Towarowej Giełdzie Energii.
Giełda Papierów Wartościowych podpisała warunkową umowę kupna 80,33 proc. udziałów w Towarowej Giełdzie Energii. Za pakiet GPW będzie musiała zapłacić 197,37 mln zł. Głównymi udziałowcami w TGE były do tej pory m.in. Skarb Państwa, PGE Polska Grupa Energetyczna i PGE Elektrownia Opole.
„GPW poprzez rozwój rynków obrotu towarami giełdowymi i instrumentami finansowymi opartymi na towarach dąży do dywersyfikacji i rozwoju działalności w celu dalszego umacniania pozycji regionalnego centrum finansowego i zwiększania jego atrakcyjności dla uczestników rynku” – napisano w komunikacie GPW.

mao