"Nie mamy jeszcze zmiany rozporządzenia o Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Obecnie projekt jego nowelizacji jest na etapie uzgodnień międzyresortowych. Potem jeszcze m.in. opinia Rządowego Centrum Legislacji, komisji prawniczej, podpis premiera, publikacja i vacatio legis. Spodziewam się, że najpóźniej w marcu nowa Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości będzie gotowa. Wtedy będzie można rozpocząć przetarg" - zaznaczyła.

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości to plan przydziału częstotliwości w Polsce.

"W związku z przejęciem Polkomtelu przez Zygmunta Solorza-Żaka będziemy wystawiać w przetargu 1800 MHz, żeby stworzyć szanse dla P4, operatora sieci Play, albo nowego gracza na rynku. Stworzyć przeciwwagę, bo teraz mamy na rynku dwa silne podmioty (Grupę Solorza-Żaka oraz inicjatywa PTK i PTC, które zaczęły wspólnie zarządzać siecią) i jednego słabszego. Popierając akwizycję Polkomtelu, zapowiadaliśmy już w korespondencji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów konieczność odtworzenia prawidłowej sytuacji konkurencyjnej" - zaznaczała.

Dodała, że kryterium wyboru zwycięzcy przetargu będzie zarówno oferta finansowa (w tym tempo inwestycji) jak i konkurencyjność. "Te częstotliwości mogą być przeznaczone na budowę sieci LTE i jest to rozsądne rozwiązanie. W UKE pracują już nasi eksperci nad koncepcją przetargu, obserwują zmiany na rynku i prognozują, co się może wydarzyć" - powiedziała.

Technologia szybkiego internetu LTE pozwala na przesyłanie danych mobilnie z prędkością nawet kilkudziesięciu Mb/s.

W Polsce sieć w tej technologii jest budowana dzięki częstotliwościom należącym do spółek zależnych kontrolowanej przez Zygmunta Solorza-Żaka Grupy NFI Midas (CenterNet i Mobyland).