Na zakończenie dwudniowego spotkania w Paryżu ministrów finansów krajów G20 przewodniczący mu Francois Baroin powiedział w sobotę, że znaczenie rozstrzygające dla walki ze światowym kryzysem gospodarczym będą miały wyniki szczytu strefy euro 23 października.

Szczyt ten da "jasne odpowiedzi" - powiedział francuski minister finansów podkreślając, że banki centralne "będą nadal zapewniać płynność bankom" komercyjnym.

Zebrani w Paryżu ministrowie zwrócili w sobotę uwagę na konieczność zapewnienia bankom "odpowiedniej kapitalizacji i wystarczającego dostępu do funduszy". "Banki centralne podjęły niedawno stanowcze kroki w tym kierunku i pozostaną w gotowości, aby w razie potrzeby zapewniać bankom płynność" - głosi komunikat zatwierdzony przez ministrów finansów i szefów banków centralnych G20.

W komunikacie napisano również, że ministrowie uznali, iż "Międzynarodowy Fundusz Walutowy musi mieć odpowiednie zasoby".

Do spotkania szefów resortów finansów krajów G20 doszło wśród obaw o rozszerzanie się problemów związanych z zadłużeniem krajów strefy euro. Szczególne zaniepokojenie zagrożeniem dla swojej gospodarki wyrażały Stany Zjednoczone.

"Oczekujemy dalszych prac nad zmaksymalizowaniem oddziaływania EFSF", by zapobiegać rozszerzeniu się kryzysu

Amerykański minister skarbu (finansów) Timothy Geithner powiedział, że usłyszał "zachęcające rzeczy od swoich europejskich kolegów w Paryżu o nowym planie radzenia sobie z kryzysem na kontynencie". Plan ten ma - według Geithnera - "właściwe elementy".

Według BBC, ministrowie finansów z wiodących gospodarczo krajów świata wyrazili wolę udzielenia pomocy eurolandowi, ale pod warunkiem, że najpierw kraje strefy euro same przyjdą sobie z pomocą, tworząc plan odpowiadający prawdziwym rozmiarom kryzysu.

Ministrowie finansów oświadczyli, że witają z zadowoleniem środki "zwiększające możliwości i elastyczność" Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF). W wydanym komunikacie zaznaczono: "Oczekujemy dalszych prac nad zmaksymalizowaniem oddziaływania EFSF", by zapobiegać rozszerzeniu się kryzysu.

G20 oczekuje od przywódców strefy euro, którzy zbiorą się 23 października w Brukseli, porozumienia w sprawie zastosowania wzmocnionego mechanizmu EFSF.