Akcjonariusze dwóch giełdowych spółek zatwierdzili wczoraj programy buy back o wartości 900 mln zł.
Reklama

Telekomunikacja Polska na skup do 10 proc. swoich papierów przeznaczy 800 mln zł, pochodzących przede wszystkim ze sprzedaży spółki zależnej – Emitela. Program będzie realizowany maksymalnie do końca przyszłego roku. Na skup akcji zgodzili się akcjonariusze telekomu podczas wczorajszego nadzwyczajnego zgromadzenia.

Tymczasem walne Boryszewa zdecydowało o skupie maksymalnie 20 proc. swoich papierów, na co przeznaczone ma zostać 100 mln zł. Akcje mają być skupowane w ciągu najbliższych pięciu lat. Boryszew poinformował, że papiery zostaną umorzone, przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub posłużą do sfinansowania akwizycji innych spółek w ramach realizowanej strategii.

Obecnie skup akcji własnych realizuje co najmniej kilkadziesiąt spółek giełdowych z różnych branż o wartości kilkuset milionów złotych. Zatwierdzone dziś programy co najmniej podwajają trwające do tej pory skupy akcji własnych.

PR