WWW.ULEPSZPRAWO.PL - Wraz z Fundacją FOR i Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców wypowiadamy wojnę głupim, utrudniającym życie i pracę przepisom. Zachęcamy czytelników do włączenia się w akcję i zaglądania na portal.
Choć Polska awansuje w rankingach przedsiębiorczości, to nadal miejsca, które w nich zajmuje, są odległe.
W rankingu Banku Światowego Doing Businnes awansowaliśmy w 2011 roku o trzy pozycje, ale wciąż jesteśmy dopiero na 70. miejscu. Przed nami są takie kraje jak Rwanda czy Białoruś.