The Index of Economic Freedom, który obejmuje 10 wolności i swobód gospodarczych – od praw własności po swobodę przedsiębiorczości – zapewnił nam w tym roku miejsce tuż za Bułgarią (61. pozycja), Rumunią (62.) oraz Trynidadem i Tobago (63.), ale za to - i niejako na otarcie łez - przed Francją (67. pozycja) i Portugalią (68.)

Trochę lepiej zwalczamy korupcję

W porównaniu z poprzednim rokiem Polska nie zmieniła swojej pozycji, zgromadziła tylko nieznacznie więcej punktów, głownie za lepszą sytuację w zakresie ograniczania korupcji.

Za to nadal beznadziejna ochrona prawna - sądy powolne, podatne na naciski polityczne

Autorzy przygotowujący indeks wolności gospodarczych wskazują, że w kategorii rządów prawa obowiązujący w Polsce system prawny zapewnia ochronę transakcji kupna i sprzedaży, ale sądy bardzo wolno rozpatrują sprawy i, co gorsze, są podatne na ingerencje polityczne. Nadto w Polsce dochodzi do częstych i nieoczekiwanych zmian prawa.

Polska nadal w gronie groźnych piratów

Nadal kwitnie kradzież praw intelektualnych (piractwo), mimo starań rządu w celu poprawy ochrony tych praw. Wprawdzie łapownictwo i nadużycia władzy są zgodnie z prawem karalne, ale korupcja wciąż pozostaje problemem.

Zwalnia tempo upraszczania procedur gospodarczych

W Polsce podejmowano dalsze kroki w celu uproszczenia procedur dotyczących rozpoczynania działalności gospodarczej i ułatwień dla sektora prywatnego, ale tempo tych reform wyraźnie zwolniło – argumentują autorzy raportu – Wciąż na rozpoczęcie biznesu trzeba znacznie więcej czasu niż 30 dni, co stanowi średnią dla całego świata. Spadły natomiast o połowę koszty skompletowania wymaganych zezwoleń.

Otwartość rynku nadal problematyczna - rząd nadal lubi mnożyć bariery

Niedociągnięcia stwierdzono także w kategorii otwartości rynków. Bo chociaż przeciętnie cła są niskie, na poziomie 1,4 proc., jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, to jednak bariery i inne przeszkody pozataryfowe powiększają koszty handlu. Inwestycje w niektórych dziedzinach są uzależnione od zgody rządu, zaś system regulacyjny nie jest szczególnie efektywny. Ale spośród dziesięciu wolności i swobód gospodarczych najwyższą punktację (87,1 pkt) zapewniły Polsce właśnie swobody handlowe.

Ocena  wolności i swobód gospodarczych w Polsce

Rządy prawa                      pkt     zmiana

Prawa własności                  60.0    bz

Walka z korupcją                 53.0   +

Zarządzanie

Wydatki rządowe                 40.3        -

Wolności   fiskalne               74.4       +      

Efektywność regulatorów

Swobody przedsiębiorców     61.4        bz

Wolności pracownicze           61.3         +

Wolności monetrane             79.1          +

Otwarte rynki

Swoboda handlu                  87.1             -

Wolności inwestycyjne         65.0             bz

Wolności finansowe             60.0             bz