Polska zajęła 64 miejsce wśród 179 krajów w dorocznym, i wielce prestiżowym, rankingu wolności gospodarczych, opracowywanym przez „Wall Street Journal” i Heritage Foundation z Waszyngtonu. W samej Europie, gdzie sklasyfikowano 43 państwa, mamy dopiero 29 lokatę.

The Index of Economic Freedom, który obejmuje 10 wolności i swobód gospodarczych – od praw własności po swobodę przedsiębiorczości – zapewnił nam w tym roku miejsce tuż za Bułgarią (61. pozycja), Rumunią (62.) oraz Trynidadem i Tobago (63.), ale za to - i niejako na otarcie łez - przed Francją (67. pozycja) i Portugalią (68.)

Trochę lepiej zwalczamy korupcję

W porównaniu z poprzednim rokiem Polska nie zmieniła swojej pozycji, zgromadziła tylko nieznacznie więcej punktów, głownie za lepszą sytuację w zakresie ograniczania korupcji.

Reklama

Za to nadal beznadziejna ochrona prawna - sądy powolne, podatne na naciski polityczne

Autorzy przygotowujący indeks wolności gospodarczych wskazują, że w kategorii rządów prawa obowiązujący w Polsce system prawny zapewnia ochronę transakcji kupna i sprzedaży, ale sądy bardzo wolno rozpatrują sprawy i, co gorsze, są podatne na ingerencje polityczne. Nadto w Polsce dochodzi do częstych i nieoczekiwanych zmian prawa.

Reklama

Polska nadal w gronie groźnych piratów

Nadal kwitnie kradzież praw intelektualnych (piractwo), mimo starań rządu w celu poprawy ochrony tych praw. Wprawdzie łapownictwo i nadużycia władzy są zgodnie z prawem karalne, ale korupcja wciąż pozostaje problemem.

Zwalnia tempo upraszczania procedur gospodarczych

W Polsce podejmowano dalsze kroki w celu uproszczenia procedur dotyczących rozpoczynania działalności gospodarczej i ułatwień dla sektora prywatnego, ale tempo tych reform wyraźnie zwolniło – argumentują autorzy raportu – Wciąż na rozpoczęcie biznesu trzeba znacznie więcej czasu niż 30 dni, co stanowi średnią dla całego świata. Spadły natomiast o połowę koszty skompletowania wymaganych zezwoleń.

Otwartość rynku nadal problematyczna - rząd nadal lubi mnożyć bariery

Niedociągnięcia stwierdzono także w kategorii otwartości rynków. Bo chociaż przeciętnie cła są niskie, na poziomie 1,4 proc., jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, to jednak bariery i inne przeszkody pozataryfowe powiększają koszty handlu. Inwestycje w niektórych dziedzinach są uzależnione od zgody rządu, zaś system regulacyjny nie jest szczególnie efektywny. Ale spośród dziesięciu wolności i swobód gospodarczych najwyższą punktację (87,1 pkt) zapewniły Polsce właśnie swobody handlowe.

Ocena wolności i swobód gospodarczych w Polsce

Rządy prawa pkt zmiana

Prawa własności 60.0 bz

Walka z korupcją 53.0 +

Zarządzanie

Wydatki rządowe 40.3 -

Wolności fiskalne 74.4 +

Efektywność regulatorów

Swobody przedsiębiorców 61.4 bz

Wolności pracownicze 61.3 +

Wolności monetrane 79.1 +

Otwarte rynki

Swoboda handlu 87.1 -

Wolności inwestycyjne 65.0 bz

Wolności finansowe 60.0 bz