Klienci coraz chętniej lokują swoją oszczędności w produktach strukturyzowanych, powiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. W pierwszym półroczu ich sprzedaż wzrosła o 60 proc.

Jak policzyły Analizy Online, saldo wypłat i wpłat dla struktury powiązanych z UFK wyniosło w okresie od stycznia do czerwca tego roku blisko 0,7 mld zł. W sumie na koniec czerwca wartość aktywów zgromadzona w UFK w formie produktów strukturyzowanych wynosiła 1,9 mld zł. Rok temu było to 1,1 mld zł.

Wzrosty to zasługa spółek wchodzących w skład Getin Holdingu. Od kilku miesięcy w tym segmencie rynku polis inwestycyjnych agresywnie działa wchodząca w skład tej grupy życiowa Europa. Oferuje struktury głównie za pośrednictwem powiązanych z nią Getin Noble Banku oraz Open Finance.