„Warta jest atrakcyjną firmą, która wciąż posiada duże perspektywy rozwojowe” – powiedział Artur Olech w wywiadzie dla Radio PIN – „Warta zasługuje na baczniejszą uwagę”.

Grupa KBC już w 2009 roku, zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, zobowiązała się do pozbycia się części swoich aktywów po otrzymaniu od belgijskiego rządu pomocy w wysokości 7 mld euro w czasie kryzysu finansowego. Belgowie wynajęli Goldman Sachs i Merrill Lynch jako doradców przy sprzedaży polskich oddziałów firmy: Kredyt Banku i Warty.