Większość ekonomistów jest także zdania, że RPP już do końca roku nie zmieni już stóp. W tym roku stopy procentowe wzrosły czterokrotnie: w styczniu, kwietniu, maju oraz czerwcu, łącznie o 100 punktów bazowych.

Stopa lombardowa wynosi obecnie 6 proc., depozytowa 3 proc., zaś stopa redyskonta weksli 4,75 proc.

Wczorajsza decyzja Narodowego Banku Szwajcarii o osłabieniu kursu franka będzie miała w przyszłości pośredni wpływ na działania RPP. CZYTAJ WIĘCEJ