Ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. ma zapewnić Polsce zrównoważony rozwój – napisała Rada Polityki Pieniężnej w strategii na 2012 r.
Zdaniem RPP jednym z głównych zagrożeń na naszej gospodarki jest sytuacja międzynarodowa. W 2012 r. prawdopodobnie nieco wolniej będzie rósł PKB w Niemczech, będących głównym odbiorcą polskiego eksportu. Na niższy wzrost PKB wpływ będą miały też pogarszająca się sytuacja w strefie euro, zakończenie odbudowy zapasów przedsiębiorstw, ograniczanie wydatków publicznych i zacieśnienie polityki pieniężnej w 2011 r.
RPP w 2012 r. spodziewa się wzrost popytu na pracę, co powinno prowadzić do stopniowego obniżania się stopy bezrobocia. W efekcie sytuacja na rynku pracy może powodować zwiększenie presji płacowej i wzrostu kosztów pracy. Ale czynnikiem niepewności dla krajowej koniunktury jest skala ożywienia aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach – podkreśla RPP.