W II kwartale, w porównaniu z pierwszym nasze oszczędności wzrosły o 1,2 proc. (16,8 mld zł), do rekordowego poziom 950,2 mld zł.

Dynamika przyrostu w ujęciu kwartalnym została wyhamowana, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch lat środki odłożone przez Polaków na przyszłą konsumpcję rosły kwartał średnio o 3,3 proc. - podano w raporcie.

W ostatnich miesiącach największy wpływ na oszczędności miały otwarte fundusze emerytalne. Wartość zgromadzonych w nich środków powiększyła się o 3,5 proc., czyli o 8,1 mld zł (do 236,8 mld zł). Ponad 60 proc. przyrostu aktywów OFE wypracowano dzięki wynikowi zarządzania. Transfer z ZUS przyczynił się do poprawy stanu ich posiadania w mniejszym zakresie (2,7 mld zł).

Co ciekawe, znaczący wzrost wartości środków (4,9 mld zł) odnotowały w II kwartale środki zgromadzone w akcjach spółek publicznych. Mimo, że indeks WIG spadł w II kwartale o 0,6 proc., oszczędności ulokowane za pośrednictwem maklerów wrosły aż o 10,8 proc. Analizy Online szacują, że wynika to z największego od trzech lat napływu nowych środków (5 mld zł).

Istotnie (0,5 proc., 2 mld zł,) wzrosły również depozyty złotowe i walutowe. Ich udział w strukturze oszczędności gospodarstw domowych w Polsce na koniec czerwca wyniósł aż 46,4 proc.
Ponadto, o 2 mld zł (2,1 proc.) wzrosła również gotówka poza kasami banków, do historycznego poziomu 95,1 mld zł.