Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało o czasowym zawieszeniu oferty publicznej PKO BP, planowanej na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2011 roku - poinformował we wtorek resort.

"W związku z wysoką niestabilnością rynku Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego - akcjonariusze sprzedający - w porozumieniu z zespołem doradców zaangażowanych w realizację oferty PKO BP podjęli decyzję o jej czasowym zawieszeniu" - brzmi komunikat MSP.

Do przeprowadzenia transakcji tej skali niezbędne są optymalne warunki rynkowe, a obecne rozchwianie światowych rynków finansowych, które jest następstwem obaw o kondycję finansową wielu państw, niekorzystnie wpływa również na sytuację na GPW S.A. - podkreśliło ministerstwo.

Resort zaznaczył, że jego intencją jest przeprowadzenie oferty w czasie i na warunkach atrakcyjnych zarówno dla sprzedających jak i inwestorów, a główne cele transakcji to zapewnienie rozproszonego akcjonariatu PKO BP, uzyskanie optymalnych przychodów prywatyzacyjnych, a także uzyskanie efektu stabilizacji ceny akcji banku po transakcji.

Decyzja o wznowieniu procesu transakcji zostanie podjęta na przełomie października i listopada, na bazie rekomendacji doradców finansowych, po ustabilizowaniu się sytuacji na globalnych rynkach finansowych - podało też MSP.

Resort zaznaczył też, że mimo decyzji, akcjonariusze sprzedający wypracowali już optymalną strukturę oferty, która zostanie skierowana do krajowych i zagranicznych instytucji finansowych, a także - w ramach programu Akcjonariatu Obywatelskiego - do krajowych inwestorów indywidualnych.

Według Kluzy, prospekt emisyjny banku PKO BP jest dobrze przygotowany od strony formalno-prawnej

MSP podkreśliło, że w ramach oferty dla inwestorów detalicznych znalazł się system mający na celu uatrakcyjnienie wtórnej oferty publicznej. Mogą otrzymać 3 proc. dyskonto ceny akcji i możliwość uzyskania nieodpłatnie dodatkowej akcji za każde 30 zakupionych papierów PKO BP, pod warunkiem złożenia depozytu prywatyzacyjnego w banku i utrzymania zakupionych akcji przez okres 12 miesięcy. Inna możliwość to 3 proc. upust w cenie, jeśli inwestor zatrzyma kupione papiery przez sześć miesięcy.

Kolejna zachęta to udział inwestorów indywidualnych w ofercie na takich samych warunkach cenowych jak inwestorów instytucjonalnych. Ta propozycja skierowana jest do inwestorów niezainteresowanych zakupem akcji objętych zakazem sprzedaży w ramach jednego z powyższych dwóch programów.

Ministerstwo podkreśliło, że struktura oferty została opracowana w oparciu o przykłady wtórnych ofert publicznych przeprowadzonych z sukcesem na polskim oraz europejskich rynkach finansowych.

W drugiej połowie lipca MSP informowało, że wtórna oferta publiczna akcji PKO BP planowana jest na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2011 roku. Ma ona obejmować pakiet akcji należących do Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiących 10,25 proc. wszystkich akcji PKO BP, oraz część pakietu należącego do Skarbu Państwa do 5 proc. wszystkich akcji banku.

Według przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Stanisława Kluzy, prospekt emisyjny banku PKO BP jest dobrze przygotowany od strony formalno-prawnej. Szef KNF pytany w poniedziałek przez PAP, kiedy Komisja zatwierdzi prospekt PKO BP, powiedział, że od wtorkowej decyzji resortu skarbu dotyczącej ewentualnego przesunięcia oferty publicznej banku, będą zależały dalsze działania KNF w tej sprawie.