Moody’s argumentuje decyzję „zagrożeniami związanymi z realizacją planów ekspansji PGNiG w segmencie poszukiwawczym i wydobywczym, wymaganiami dotyczącymi finansowania tej działalności oraz wyższym ryzykiem biznesowym w porównaniu z podstawową działalnością Grupy w zakresie zmienności wyników".

Zaktualizowana strategia spółki na lata 2011-2015 zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie 27 mld zł. Z tego 15 mld zł ma zostać przeznaczone na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego w Polsce i zagranicą. Dotychczasowe wydatki inwestycyjne oscylowały w granicach 3-4 mld zł rocznie.