Będzie to pierwszy przypadek wydobycia gazu łupkowego w tym państwie. Według Asima Hussaina, pakistańskiego ministra ds. ropy i zasobów naturalnych, za dwa miesiące powinny ruszyć pierwsze odwierty, z których będzie wydobywany surowiec. Pakistan ma nadzieję, że eksploatacja gazu uzupełni jego rezerwy energetyczne i będzie alternatywą dla ropy.

Gaz łupkowy odkryto na obszarze objętym koncesją, w której 70 proc. udziałów ma PGNiG. Reszta należy do firmy Pakistan Petroleum. Szacunkowe zasoby złoża wynoszą 17 mld m sześc. gazu. Minister podkreślił, że trudno oszacować, ile polska firma będzie mogła wydobyć gazu, ze względu na to, że dysponuje tylko częścią udziałów w koncesji.

Asim Hussain ma nadzieję na dalszy rozwój współpracy między Polską a Pakistanem w obszarze wydobycia gazu łupkowego. – Chcemy powołać wspólny zespół, który zajmie się gazem niekonwencjonalnym i technologią jego wydobycia, ponieważ dla obu krajów są to rzeczy nowe – twierdzi.

Pakistańskie złoża gazu łupkowego są szacowane na blisko 1,5 bln m sześc. Jeśli ta wartość zostanie potwierdzona, będzie to oznaczało potrojenie zasobów tego surowca w tym państwie. Potwierdzone zasoby gazu konwencjonalnego w Pakistanie to obecnie 824 mld m sześc.

Prace w Pakistanie prowadzi spółka Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków z grupy kapitałowej PGNiG. Dla miejscowego operatora OGDCL pracują trzy polskie urządzenia wiertnicze, na których zatrudnionych jest 30 Polaków oraz stuosobowy personel pakistański. Firma jest obecna w tym państwie od 1997 r.